Majesty Skis logo

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI

Majesty gwarantuje pierwszemu nabywcy, że produkty Majesty Skis są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.

Okres gwarancji dla produktów Majesty Skis wynosi:

 • Dla wszystkich produktów MAJESTY: 24 miesiące
 • Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Niniejsza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów marki Majesty Skis zakupionych u autoryzowanych sprzedawców lub bezpośrednio z Majesty Skis.

Oryginalny paragon jest wymagany jako dowód zakupu. Majesty Skis zastrzega sobie swobodę w określeniu wady producenta. Zwracanie produktu do Majesty Skis nie gwarantuje automatycznej naprawy lub wymiany. Jeśli zostanie ustalone to, że produkt nie jest objęty gwarancją, produkt zostanie odesłany do klienta na koszt klienta. Jedynym obowiązkiem Majesty Skis jest naprawa, bądź wymiana wadliwego produktu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki gwarancji i oceny w dobrej wierze, czy produkt ma uzasadnioną wadę fabryczną. Aby rozpocząć proces gwarancyjny należy skontaktować się z nami i użyć formularza reklamacyjnego zawierającego następujące informacje:

 • Podać nazwę wadliwego produktu, jego rocznik i numer seryjny.
 • Przedstawić dowód zakupu.
 • W skrócie opisać wadę, podać datę i okoliczności wystąpienia usterki.
 • Dołącz swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail.

W odpowiedzi na zgłoszenie nadajemy zgłoszeniu numer i możemy zażądać dodatkowych informacji lub zdjęć. Proszę nie wysyłać produktu do nas przed otrzymaniem odpowiedzi na zgłoszenie gwarancyjne wraz z nadanym numerem zgłoszenia.

Kto płaci za wysyłkę?

Klient opłaca koszty przesyłki produktów do Majesty Skis. Koszty wysyłki zostaną zwrócone klientowi tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego. Jeśli klient poprosi o zwrot swojego produktu przez wysyłkę ekspresową / lotniczą, to zostanie obciążony opłatami wysyłki. Jeżeli produkt zostanie przesłany do Majesty Skis bez wcześniejszego zgłoszenia reklamacyjnego lub jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie odrzucone, to koszt wysyłki produktu ponosi klient.

Ogólne warunki gwarancji:

Majesty Skis zastrzega sobie prawo określenia wady producenta. Wszystkie pokrycia w ramach niniejszej gwarancji są nieważne, jeżeli do produktu zostały wprowadzone modyfikacje lub zmiany, na które nie zostało wydane pisemne upoważnienie przez Majesty Skis. Naprawione lub wymienione produkty są objęte oryginalną gwarancją. Gwarancja jest zarezerwowana tylko dla pierwszego nabywcy i nie jest zbywalna. Gwarancja jest ważna tylko z oryginalnym paragonem. Program gwarancyjny nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z normalnego zużycia, niewłaściwego dopasowania produktu lub użytkowania. Dostarczenie brudnego/zabrudzonego produktu skutkować będzie zwróceniem go w niezmienionym stanie. Może to opóźnić proces gwarancyjny i może się to wiązać z dodatkową opłatą.

Wysyłka produktów do Majesty Skis powinna być opłacona i ubezpieczona. Zaleca się, aby wysyłka została zlecona firmie spedycyjnej, takiej jak FedEx lub UPS. Majesty Skis nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie produktu w czasie transportu od klienta do działu gwarancyjnego.

Jak wysyłać narty?

 • Użyj kartonu przeznaczonego do wysyłki nart, zapakuj narty starannie używając wytrzymałych materiałów pakowych. Użycie wyłącznie folii pakowej/streczu najprawdopodobniej nie ochroni narty w transporcie.
 • Majesty Skis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wiązań dostarczonych do naszego działu gwarancji.
 • Nie używaj flamastrów, ani żadnych innych trwałych znaczników, aby wskazać wadę narty.
 • Karton z przesyłką powinien być widocznie opisany numerem zgłoszenia gwarancyjnego otrzymanego w odpowiedzi na zgłoszenie.
 • Do nart należy dołączyć wypełniony formularz.

Gwarancja nart i kijów:

Obejmuje:
 • Wady produkcyjne i materiałowe.
Nie obejmuje:
 • Normalnego zużycia.
 • Nart zamontowanych więcej niż raz. Tylko jeden zestaw wywierconych otworów do wiązań jest dopuszczalny. Wkręcenie więcej niż raz wiązań w otwory oraz wiercenie otworów pod więcej niż jedno wiązanie narusza warunki gwarancji.
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania.
 • Szkody spowodowanej przez kamienie, pniaki, schody, krawężniki, szyny, poręcze, ściany, drzewa lub kontakt z jakąkolwiek powierzchnią inną niż śnieg.
 • Złamania, uszkodzenia lub zmiażdżenia narty spowodowanego niekontrolowanym uderzeniem.
 • Złamania, uszkodzenia, pęknięcia lub wygięcia kijka. Talerzyki śniegowe nie są objęte gwarancją.
 • Szkody spowodowanej uderzeniem narty o nartę.
 • Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem, demontażem lub regulacją wiązań narciarskich. Jeśli montaż jest wykonany nieprawidłowo lub zostanie użyty niewłaściwy rozmiar wiertła to gwarancja jest nieważna.
 • Szkody spowodowane przez wiązania pull-out.
 • Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem, demontażem lub regulacją wiązań narciarskich. Jeśli montaż jest wykonany nieprawidłowo lub zostanie użyty niewłaściwy rozmiar wiertła to gwarancja jest nieważna.
 • Uszkodzenia powstałego w wyniku stosowania rozpuszczalników i klejów.
 • Uszkodzenia spowodowanego jazdą wyciągiem krzesełkowym.
 • Szkody spowodowanej przez coś innego niż wady materiałowe i produkcyjne.
 • Wszelkiego roszczenia za szkody przypadkowe lub pośrednie.
 • Uszkodzeń spowodowanych przez użytkowanie nart z wiązaniami nie przeznaczonymi do zastosowania nart (np. nie zalecamy montowania wiązań telemarkowych do nart skiturowych).

Gwarancja Gogli:

Obejmuje:
 • Wady produkcyjne i wykończeniowe w tym wady szwów na elastycznych paskach, wadliwe połączenie pianki do ramki, wady ramki, wadliwe zawiasy pasków i uszkodzenia soczewek.
Nie obejmuje:
 • Rozdarć pianki, paska lub ramki.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku uderzenia lub innego niewłaściwego użytkowania, wypadku lub kolizji.
 • Uszkodzenie soczewki w tym zadrapania, złamania lub pęknięcia z powodu niewłaściwego użytkowania lub czyszczenia.
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej wymiany soczewki.
 • Uszkodzeń powierzchni lustra i uszkodzenia warstwy przeciwmgielnej z powodu niewłaściwego czyszczenia i suszenia gogli.
 • Wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernego rozciągania gumki, powodującego uszkodzenia zawiasów i rami oraz wszelkie inne uszkodzenia ramki w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub dopasowania produktu.

Odzież wierzchnia techniczne i gwarancja:

Program gwarancyjny odzieży Majesty Skis nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego dopasowania, wykorzystania lub opieki. Przerabianie produktów Majesty powoduje utratę wszelkich gwarancji. Gdy któraś z kluczowych funkcji lub któryś z elementów odzieży nie działa z powodu wady fabrycznej, naprawimy go bez pobierania dodatkowej opłaty lub dostarczymy nowy produkt jeśli jest dostępny w ciągu 90 dni od zakupu. Jeśli odzież jest brudna, należy ją odpowiednio uprać przed wysyłką do Majesty Skis.

Obejmuje:
 • Uszkodzenia szwów.
 • Uszkodzenia zamków.
 • Rzepy i / lub zatrzaski.
 • Wady produkcyjne użytych materiałów.
Nie obejmuje:
 • Normalnego zużycia.
 • Rozdarć i rozpruć.
 • Blaknięcia.
 • Uszkodzeń (w tym utratę właściwości wodoodpornych) wynikających z nieprawidłowego mycia / suszenia lub stosowania nieodpowiednich detergentów.
 • Brudna/zabrudzona odzież zostanie zwrócona w stanie nieprzetworzonym lub może opóźnić proces z dodatkową opłatą.

Czy Majesty Skis naprawi lub wymieni odzież?

Po sprawdzeniu produktu określimy, czy zgłoszona wada jest wadą produkcyjną. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, naszą pierwszą opcją jest zawsze naprawa odzieży. Jeśli odzież nie nadaje się do naprawy, chętnie wymienimy daną rzecz jeśli jest ona dostępna w magazynie. Proszę zrozumieć, że część produktów może nie być niedostępna lub możemy nie posiadać już danego koloru/rozmiaru, lecz zrobimy wszystko,co możliwe, aby zastąpić reklamowany produkt. W przeciwnym razie będziemy szczęśliwi mogąc zaoferować rabat na zakupy w naszym sklepie w wysokości ceny zakupu reklamowanej rzeczy.

Czy rozprucia i rozdarcia są objęte gwarancją?

Nie. Rozprucia i rozdarcia nie są objęte gwarancją. Mimo, że nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami, nie uniknione są objawy normalnego zużycia, a także nieprzewidziane wypadki i nie są one objęte gwarancją producenta.

Co jeszcze nie jest objęte gwarancją?

Gwarancja nie obejmuje produktów odzieżowych uszkodzonych w wyniku wypadku, niewłaściwej pielęgnacji, niewłaściwego dopasowania lub normalnego zużycia. Przykład - jeśli otrzymasz spodnie z nieprawidłowo wykończoną nogawką, a istnieją dowody szkody, czyli np. chodzenia po parkingu w butach narciarskich i przygniatania nogawki na dole spodni, szkoda szwu nie będzie uznana z powodu zaniedbania.

Dlaczego mój produkt musi być wyczyszczony przed odesłaniem?

Zdajemy sobie sprawę, że może to być niewygodne, ale chcemy zapewnić zdrowie i dobro naszych pracowników.