Jak chcesz, to dostaniesz.

Podeślij zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną wraz ze znaczkiem pocztowym, tak abyśmy mogli ją do ciebie odesłać. Listy wraz z kopertą i znaczkiem prosimy przesłać na adres:

Majesty Skis

ul. T. Wendy 15
81-341 Gdynia

Poczekaj kilka dni i sprawdź w swojej skrzynce pocztowej.
Naklejki powinny już być!

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI
.
Majesty gwarantuje pierwszemu nabywcy, że produkty Majesty są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.
.
Okres gwarancji dla produktów Majesty wynosi:

 • Dla nart, kijków i gogli: 12 miesięcy
 • Dla odzieży technicznej i odzieży wierzchniej: 90 dni

.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Niniejsza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów marki Majesty zakupionych u autoryzowanych sprzedawców lub bezpośrednio z Majesty.

.

Oryginalny paragon jest wymagany jako dowód zakupu. Zwracanie produktu do Majesty nie gwarantuje automatycznej naprawy lub wymiany. Jeśli zostanie ustalone to, że produkt nie jest objęty gwarancją, produkt zostanie odesłany do klienta na koszt klienta. W przypadku wystąpienia wady fabrycznej produktu, Majesty zobowiązuje się do naprawy, bądź wymiana wadliwego produktu.

.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki gwarancji i oceny, czy produkt ma uzasadnioną wadę fabryczną. Aby rozpocząć proces gwarancyjny należy skontaktować się z nami i użyć formularza reklamacyjnego zawierającego następujące informacje:

 • Podać nazwę wadliwego produktu, jego rocznik i numer seryjny.
 • Przedstawić dowód zakupu
 • W skrócie opisać wadę, podać datę i okoliczności wystąpienia usterki.
 • Dołączyć swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail.

.

W odpowiedzi na zgłoszenie nadajemy zgłoszeniu numer i możemy zażądać dodatkowych informacji lub zdjęć.

.

Proszę nie wysyłać produktu do nas przed otrzymaniem odpowiedzi na zgłoszenie gwarancyjne wraz z nadanym numerem zgłoszenia.

.

Kto płaci za wysyłkę?

Klient opłaca koszty przesyłki produktów do Majesty. Koszty wysyłki zostaną zwrócone klientowi tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego. Jeżeli produkt zostanie przesłany do Majesty bez wcześniejszego zgłoszenia reklamacyjnego lub jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie odrzucone, to koszt wysyłki produktu ponosi klient.

.

Ogólne warunki gwarancji:

Majesty zastrzega sobie prawo określenia wady producenta. Wszystkie pokrycia w ramach niniejszej gwarancji są nieważne, jeżeli do produktu zostały wprowadzone modyfikacje lub zmiany, na które nie zostało wydane pisemne upoważnienie przez producenta. Naprawione lub wymienione produkty są objęte oryginalną gwarancją. Gwarancja jest zarezerwowana tylko dla pierwszego nabywcy i nie jest zbywalna. Gwarancja jest ważna tylko z oryginalnym paragonem. Program gwarancyjny nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z normalnego zużycia, niewłaściwego dopasowania produktu lub użytkowania. Dostarczenie brudnego/zabrudzonego produktu skutkować będzie zwróceniem go w niezmienionym stanie. Może to opóźnić proces gwarancyjny i wiązać z dodatkową opłatą.

.

Wysyłka produktów do Majesty powinna być opłacona i ubezpieczona. Zaleca się, aby wysyłka została zlecona firmie spedycyjnej, takiej jak FedEx lub UPS. Majesty nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie produktu w czasie transportu od klienta do działu gwarancyjnego.

.

Jak wysyłać narty:

 • Użyj kartonu przeznaczonego do wysyłki nart, zapakuj narty starannie używając  wytrzymałych materiałów pakowych. Użycie wyłącznie folii pakowej/streczu najprawdopodobniej nie ochroni narty w transporcie.
 • Majesty nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wiązań dostarczonych do naszego działu gwarancji.
 • Nie używaj flamastrów, ani żadnych innych trwałych znaczników, aby wskazać wadę narty.
 • Karton z przesyłką powinien być widocznie opisany numerem zgłoszenia gwarancyjnego otrzymanego w odpowiedzi na zgłoszenie
 • Do nart należy dołączyć wypełniony formularz.

.

Gwarancja nart i kijów:

Obejmuje:

 • Wady produkcyjne i materiałowe

.

Nie obejmuje:

 • Normalnego zużycia.
 • Nart zamontowanych więcej niż raz. Tylko jeden zestaw wywierconych otworów do wiązań jest dopuszczalny. Wkręcenie więcej niż raz wiązań w otwory oraz wiercenie otworów pod więcej niż jedno wiązanie narusza warunki gwarancji.
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania.
 • Szkody spowodowanej przez kamienie, pniaki, schody, krawężniki, poręcze, ściany, drzewa lub kontakt z jakąkolwiek powierzchnią inną niż śnieg.
 • Szkód spowodowanych kontaktem z wszelkimi przeszkodami w snowparku lub strukturami miejskimi.
 • Złamania, uszkodzenia lub zmiażdżenia narty spowodowanego niekontrolowanym uderzeniem.
 • Złamania, uszkodzenia, pęknięcia lub wygięcia kijka. Talerzyki śniegowe nie są objęte gwarancją.
 • Szkody spowodowanej uderzeniem narty o nartę.
 • Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem, demontażem lub regulacją wiązań narciarskich. Jeśli montaż jest wykonany nieprawidłowo lub zostanie użyty niewłaściwy rozmiar wiertła to gwarancja jest nieważna.
 • Szkody spowodowane przez wyrwanie wiązania.
 • Blaknięcia lub odbarwienia grafiki, z powodu nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbania.
 • Uszkodzenia powstałego w wyniku stosowania rozpuszczalników i klejów.
 • Wszelkiego roszczenia za szkody przypadkowe lub pośrednie.

.

Gwarancja Gogli:

Obejmuje

 • Wady produkcyjne i wykończeniowe w tym wady szwów na elastycznych paskach, wadliwe połączenie pianki do ramki, wady ramki, wadliwe zawiasy pasków i uszkodzenia soczewek.

.

Nie obejmuje

 • Rozdarć pianki, paska lub ramki.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku uderzenia lub innego niewłaściwego użytkowania, wypadku lub kolizji.
 • Uszkodzenie soczewki w tym zadrapania, złamania lub pęknięcia z powodu niewłaściwego użytkowania lub czyszczenia.
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej wymiany soczewki.
 • Uszkodzeń powierzchni lustra i uszkodzenia warstwy przeciwmgielnej z powodu niewłaściwego czyszczenia i suszenia gogli.
 • Wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernego rozciągania gumki, powodującego uszkodzenia zawiasów i rami oraz wszelkie inne uszkodzenia ramki w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub dopasowania produktu.

.

Odzież wierzchnia techniczne i gwarancja:

Program gwarancyjny odzieży Majesty nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego dopasowania, wykorzystania lub opieki. Przerabianie produktów Majesty powoduje utratę wszelkich gwarancji. Gdy któraś z kluczowych funkcji lub któryś z elementów odzieży nie działa z powodu wady fabrycznej, naprawimy go bez pobierania dodatkowej opłaty lub dostarczymy nowy produkt jeśli jest dostępny w ciągu 90 dni od zakupu. Jeśli odzież jest brudna, należy ją odpowiednio uprać przed wysyłką do Majesty.
Brudne ubrania nie będą sprawdzane i zostaną odesłane do klienta na jego koszt.

.

Gwarancja obejmuje

 • Fabryczne uszkodzenia szwów.
 • Fabryczne uszkodzenia zamków.
 • Fabryczne wady rzepy lub zatrzasków.
 • Wady produkcyjne użytych materiałów.

.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Normalnego zużycia.
 • Rozdarć i rozpruć.
 • Mcechanicznych uszkodzeń zamków
 • Blaknięcia.
 • Uszkodzeń (w tym utratę właściwości wodoodpornych) wynikających z nieprawidłowego prania / suszenia lub stosowania nieodpowiednich detergentów.
 • Brudna/zabrudzona odzież zostanie zwrócona w stanie nieprzetworzonym lub może opóźnić proces z dodatkową opłatą.

.

Czy Majesty naprawi lub wymieni odzież?

Po sprawdzeniu produktu określimy, czy zgłoszona wada jest wadą produkcyjną. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, naszą pierwszą opcją jest zawsze naprawa odzieży. Jeśli odzież nie nadaje się do naprawy, chętnie wymienimy daną rzecz jeśli jest ona dostępna w magazynie. Część produktów może nie być dostępna lub możemy nie posiadać już danego koloru/rozmiaru, lecz zrobimy wszystko, co możliwe, aby zastąpić reklamowany produkt.

.

Czy rozprucia i rozdarcia są objęte gwarancją?

Nie. Rozprucia i rozdarcia nie są objęte gwarancją. Mimo, że nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami, nie uniknione są objawy normalnego zużycia, a także nieprzewidziane wypadki i nie są one objęte gwarancją producenta.

.

Co jeszcze nie jest objęte gwarancją?

Gwarancja nie obejmuje produktów odzieżowych uszkodzonych w wyniku wypadku, niewłaściwej pielęgnacji, niewłaściwego dopasowania  lub normalnego zużycia.

.

Dlaczego mój produkt musi być wyczyszczony przed odesłaniem?

Zdajemy sobie sprawę, że może to być niewygodne, ale dbając o zdrowie naszych pracowników, chcemy zapewnić im higieniczny tryb pracy.

autoresponder system powered by FreshMail